FORMULARZ PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU ABONAMENTOWEGO

Oświadczam, iż deklaruję przystąpienie do Programu abonamentowego prowadzonego przez QUEST Change Managers Sp. z o.o. ul. Okopowa 56 lok. 40, 01-042 Warszawa, tel. +48 22 40 99 333, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000394823, REGON: 143233087, NIP: 527-266-42-48, kapitał zakładowy 100.000,00 PLN (opłacony w całości)

zgodnie z poniższymi danymi

Ilość zgłaszanych osób:

Dane Użytkowników:
Prosimy o wypełnienie arkusza – Pobierz Załącznik 1a – Dane osób zgłaszanych do program abonamentowego i załącz go do tego formularza

Do niniejszego Formularza stosuje się OWU w zakresie zgodnym z treścią niniejszego Formularza.

Ten pierwszy w Polsce program umożliwia firmie ciągłe rozwijanie kompetencji sprzedażowych, menedżerskich i negocjacyjnych – zarówno w obszarze edukacji jak i treningu umiejętności, bez obciążenia czasowego podopiecznych. Ogromny wybór bardzo konkretnych tematów – obszarów wiedzy – jak i różnorodne zajęcia czysto treningowe – ćwiczenie algorytmów zachowań i reakcji, a także trening menedżerski w podgrupach. Zajęcia można powtórzyć w dowolnym terminie dzięki zamieszczeniu ich na specjalnej platformie, dostępnej 24/7. Interakcja z trenerem, sesje pytań i odpowiedzi oraz treningi w podgrupach – wreszcie uniwersalne rozwiązanie problemu: JAK STALE ROZWIJAĆ KOMPETENCJE PODOPIECZNYCH i UTRZYMYWAĆ ICH JAKOŚĆ?

Quest Change Managers 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.

top

Ten pierwszy w Polsce program umożliwia firmie ciągłe rozwijanie kompetencji sprzedażowych, menedżerskich i negocjacyjnych – zarówno w obszarze edukacji jak i treningu umiejętności, bez obciążenia czasowego podopiecznych. Ogromny wybór bardzo konkretnych tematów – obszarów wiedzy – jak i różnorodne zajęcia czysto treningowe – ćwiczenie algorytmów zachowań i reakcji, a także trening menedżerski w podgrupach. Zajęcia można powtórzyć w dowolnym terminie dzięki zamieszczeniu ich na specjalnej platformie, dostępnej 24/7. Interakcja z trenerem, sesje pytań i odpowiedzi oraz treningi w podgrupach – wreszcie uniwersalne rozwiązanie problemu: JAK STALE ROZWIJAĆ KOMPETENCJE PODOPIECZNYCH i UTRZYMYWAĆ ICH JAKOŚĆ?

Quest Change Managers 2021 © Wszelkie prawa zastrzeżone.